Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Somatiikan lyhytkurssi

13 elokuun  @ 10:00 17:00

Täl­lä kak­si­päi­väi­sel­lä kurs­sil­la tut­kim­me kehol­li­suut­ta ja lii­ket­tä soma­tii­kan ja tans­sin näkö­kul­mas­ta. Ter­ve­tu­loa kar­tut­ta­maan koke­muk­sia ja ymmär­rys­tä koko­nais­val­tai­ses­ta, luon­nol­li­ses­ta liik­ku­mi­ses­ta, lisään­ty­vää keho­tun­te­mus­ta sekä luo­vuu­den ja liik­keen iloa! Kat­so tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­tau­du mukaan alla ole­vas­ta linkistä.

90