Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Urheiluseurat digiaikaan ‑koulutussarja

4 lokakuun  @ 19:00 20:00

Urhei­luseu­rat digiai­kaan ‑kou­lu­tus­sar­ja antaa seu­ra­toi­mi­joil­le ideoi­ta, val­miuk­sia ja käy­tän­nön ohjei­ta digi­työ­ka­lu­jen käyt­töön­ot­toon ja tehok­kaa­seen hyö­dyn­tä­mi­seen urhei­luseu­ro­jen arjen toi­min­nas­sa. Kou­lu­tus­sar­jas­sa käy­dään läpi mak­sut­to­mia / kus­tan­nus­te­hok­kai­ta rat­kai­su­ja hyö­dyn­täen eri seu­ro­jen käy­tän­nön koke­muk­sia. Kou­lu­tus­sar­jan tule­via sisäl­tö­jä suun­ni­tel­laan seu­roil­ta tule­vien tar­pei­den mukaisesti.

Kou­lu­tus­sar­ja alkaa kol­mel­la tun­nin mit­tai­sel­la etä­kou­lu­tuk­sel­la. Kou­lu­tuk­set toteu­te­taan TEAMS-työ­ka­lua käyt­täen. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii Jip­po ry:n vara­pu­heen­joh­ta­ja ja Sencom oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jou­ni Turunen.

HINTA: Kaik­ki kol­me osio­ta 75€/hlö, yksit­täi­nen osa 30€/hlö