Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto — Talviliikuntapaikat

08/01/2024 @ 08:00 11/01/2024 @ 17:00

Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­to on sinul­le sopi­va tut­kin­to, jos haluat teh­dä käy­tän­nön töi­tä lii­kun­ta-alal­la ja olet kiin­nos­tu­nut lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to­teh­tä­vis­tä, kun­nos­sa­pi­dos­ta sekä asia­kas­pal­ve­lus­ta. Lii­kun­ta­paik­ka-alan ammat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­neel­la on ammat­ti­tai­to toi­mia lii­kun­ta­paik­ko­jen­hoi­ta­ja­na ulko- ja sisä­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­to­teh­tä­vis­sä sekä asia­kas­pal­ve­lu- ja valvontatehtävissä. 

Tam­mi­kuus­sa alka­val­la lähi­jak­sol­la tutus­tu­taan tal­vi­lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­toon, kuten latu­jen, jää­kent­tien, jää­hal­lien ja las­ket­te­lu­rin­tei­den kunnossapitoon.

Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
050 408 4792
Näy­tä Tapah­tu­ma­paik­ka WWW-sivusto