Loading Events

« All Events

Pohjois-Karjalan Hyvinvointifestarit

17 elokuun  @ 09:00 14:00

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) ja Poh­jois Kar­ja­lan lii­kun­ta (Poka­li) jär­jes­tä­vät koko per­heel­le suun­na­tun, lii­kun­nan ja hyvin­voin­nin pariin innos­ta­van tapah­tu­man Joen­suun Areenalla!

Tapah­tu­ma koko­aa yhteen saman katon alle kaik­ki Poh­jois-Kar­ja­lan lii­kun­ta ja hyvin­voin­tia­lan toi­mi­jat. Luvas­sa on haus­kaa ja toi­min­nan täy­teis­tä ohjel­maa lap­sil­le ja aikui­sil­le sekä mie­len­kiin­tois­ta tie­toa lii­kun­nas­ta, hyvin­voin­nis­ta ja moni­puo­li­sis­ta har­ras­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta Pohjois-Karjalassa. 

Tapah­tu­ma on ilmainen. 
Meh­ti­mäe­nau­kio 2
Joen­suu, 80100 Suo­mi
+ Google Map