Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Sporttileiri 2023

13/06/2023 @ 08:00 15/06/2023 @ 17:00

Sporttileiri järjestetään 13.–15.6.2023 Kontioniemen koululla!

Parin vuo­den tauon jäl­keen pääs­tään taas koke­maan yölei­rin rie­mua! Lei­ri­päi­vät koos­tu­vat muka­vis­ta lii­kun­ta­tuo­kiois­ta, mauk­kais­ta lei­ria­te­riois­ta ja yhtei­ses­tä leiriohjelmasta.

Lei­ril­lä pää­set har­joit­te­le­maan valit­se­ma­si lajin tai­to­ja. Kaik­ki lajit sopi­vat sekä ensim­mäis­tä ker­taa lajia kokei­le­vil­le että lajia jo har­ras­ta­neil­le. Laji­lei­rien moni­puo­li­ses­sa ohjel­mas­sa on laji­har­joi­tuk­sia, pele­jä, leik­ke­jä ja kilpailuja.

Sport­ti­lei­rin lajei­na ovat tänä kesä­nä yölei­rei­nä seik­kai­lu, ext­re­me, par­kour, pal­loi­lu ja golf sekä päi­vä­lei­rei­nä rat­sas­tus, sovel­ta­van lii­kun­nan lei­ri ja alle kou­lui­käi­sil­le tar­koi­tet­tu Nape­ro­lei­ri. 

Sport­ti­lei­ri on tar­koi­tet­tu vuo­si­na 2010–2016 syn­ty­neil­le eli ala­kou­lui­käi­sil­le lap­sil­le. Poik­keuk­se­na Nape­ro­lei­ri, joka on tar­koi­tet­tu 2017–2019 syn­ty­neil­le alle kou­lui­käi­sil­le lapsille. 

Lei­ril­le ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa 1.4.2023.