Lihas­kal­voi­hin (fascioi­hin) voi tul­la pin­ne­ti­lo­ja, lepo- ja lii­ke­ki­pu­ja, pai­near­kuut­ta ja vam­mo­ja. Ne muok­kaa­vat lihas­kal­vo­ja ja lihak­sia, joi­hin jää hyy­ty­miä, arpeu­mia ja kiin­nik­kei­tä. Sen vuok­si lihas­ten lii­ke­ra­dat muut­tu­vat epä­nor­maa­leik­si ja lihas­ta­sa­pai­no häi­riin­tyy. Lihas­kal­vo­kä­sit­te­ly sovel­tuu eri­tyi­ses­ti pit­kä­ai­kais­ki­pu­jen, lii­ke­ra­joi­tus­ten, vam­mo­jen tai leik­kaus­ten jälkihoitoon.

Tule naut­ti­maan hyvän hie­ro­jan käsit­te­lys­tä Joen­suun ykkös­pai­kal­le. Meil­lä voi mak­saa seu­raa­vil­la hen­ki­lös­tö­eduil­la: Epas­si, Smar­tum ja Edenred.

Hie­ron­ta­po­likli­nik­ka sijait­see Joen­suus­sa osoit­tees­sa Län­si­ka­tu 15 (Tie­de­puis­to) katu­ta­sos­sa. ISLOn tiloi­hin on oma sisään­käyn­ti Län­si­ka­dun ja Papin­ka­dun kulmasta.

Hinnasto

Fascia­hie­ron­ta 
30 min 34 € 
60 min 55 € 

Voit hank­kia myös suo­si­tun ISLOn hie­ron­ta­lah­ja­kor­tin lah­jak­si läheiselle!

Tutus­tu moni­puo­li­siin hierontapalveluihimme!

ISLO Hierojat

Kari Salo 
Asiakaspalveluvastaava 
Tuu­li Kemppi 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vee­ra Hiltunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Jes­se Ratilainen 
Kou­lu­tet­tu Hieroja 
Vil­le Virtanen 
Kou­lu­tet­tu Hie­ro­ja,
Amma­til­li­nen opettaja 
Maria Reinikainen 
Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja, fysioterapeutti 
Eeme­li Sivonen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Heli Heiskanen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Meri Pulkkinen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Heik­ki Soikkeli 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Julia Kokko 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Min­na Turunen 
Kou­lu­tet­tu hieroja 
Sari Lehikoinen 
Urhei­lu­fy­sio­te­ra­peut­ti (vain akatemiaurheilijat) 
+358 408495640 

Kat­so myös: