• slide
 • slide
 • slide

Hieronnan ammattitutkinto

Yleistä koulutuksesta

Hieronnan ammattitutkintokoulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet hierojan ammatin harjoittamiseen sekä erityisvalmiudet urheilijoiden hierontaan. Koulutuksessa paneudutaan eri-ikäisten asiakkaiden klassiseen hierontaan ja otteiden soveltamiseen eri lihasryhmiin ja kehon osiin. Koulutus sisältää mobilisoivaa hierontaa ja poikittaishierontaa. Lisäksi tutustutaan eri urheilulajien erityispiirteisiin.

Tavoitteena on kehittää hierojan asenteellista valmiutta toimia ammatissa siten, että hänellä on hoitoalalle sopiva asenne työhön sekä halu ja kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen

Hierojakoulutus antaa hierojalle perusvalmiudet myös oman yrityksen perustamiseen, mikä tapahtuu yritystoiminta-, markkinointi- ja ATK-tietouden kautta.

Hierojakoulutuksen suorittaminen antaa valmiudet osallistua hieronnan ammattitutkinnon näyttötilaisuuksiin ja sen jälkeen ammatinharjoittamiseen sekä erityisvalmiudet urheiluhierontaan.

Opiskelemaan valituille lähetetään heinäkuussa henkilökohtainen kirje, mikä palautetaan ISLOlle opiskelupaikan vastaanottamisen vahvistamiseksi. Kirjeessä tarkemmat ohjeet.

Varasijalla oleva valitaan opiskelemaan, mikäli varsinaiseksi opiskelijaksi valittu ei ota opiskelupaikkaa vastaan. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjeitse.

Opintojaksot ja opintojen rakenne


Hieronnan ammattitutkinto on kokopäiväopiskelua. Koulutuksen opetus koostuu seuraavista opintojaksoista

 • Hierojana toimiminen
  • Jakson aikana perehdytään mm. anatomiaan, fysiologiaan, hieronnan teoriaan, hieronnan käytäntöön, fysikaalisiin hoitoihin, liikehoitoon
 • Hieroja yrittäjänä
  • Jakson aikana tutustutaan mm. yritysmuotoihin, verkostoitumiseen, asiakaspalveluun, markkinointiin, edunvalvontaan, liiketalouteen, sosiaaliturvaan sekä verotukseen
 • Hieronta hoitotapahtumana
  • Jakso sisältää mm. hoitotyön etiikkaa, fysikaalisia hoitoja, ohjausta ja neuvontaa, tautioppia, ravinto-oppia, hieronnan teoriaa ja käytäntöä

   Valinnainen tutkinnon osa: (on valittava yksi seuraavista)
   • tutkinnon osa hierojan erikoisammattitutkinnosta
   • tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perututkinnosta
   • tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta
   • tutkinnon osa liikunnan ammattitutkinnosta

    Huom! Me arvioimme myös urheilijan lihashuoltoa

Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä henkilökohtaistetun näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman. Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin.

Arviointi ja näytöt

Opiskelijaa arvioidaan kunkin opintojakson jälkeen näytöissä. Näytöt järjestetään luonnollisessa ympäristössä. Myös opetuksessa painotetaan opiskelijan kykyä muuntaa tietoa, taitoa ja valmiuksia eri tilanteisiin sopivaksi.
Hierojan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Hierojan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.


Koulutuksen kesto

Koulutuksen ajankohta on 19.8.2019- 29.5.2020


Hakeminen

Hakuaika lukuvuoden 2019-2020 koulutukseen alkaa 7.1.2019 ja päättyy 2.8.2019. Koulutukseen hakeminen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella https://www.islo.fi/fi/koulutus/hakeminen.


Valinnat

Hieronnan ammattitutkinto koulutuksen valinnat tehdään hakupapereiden sekä valintakokeen kautta. Valintakoe pidetään viikolla 24.


Kustannukset

Koulutuksen hinta lukuvuotena 2019-2020 on 1050 euroa.


Oppisopimus

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen.


Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Sirpa Sedano, +358 50-402 3252, sirpa.sedano@islo.fi