• Monimuodolla hieronnan ammattilaiseksi

    Monimuodolla hieronnan ammattilaiseksi

    Kaipaatko arkeen uutta virikettä? Opiskele käytännönläheinen ja terveyttä edistävä ammatti alle vuodessa! Monimuotokoulutus mahdollistaa opiskelun myös työn ohessa. Katso lisää täältä.

  • slide
  • slide

Hieronnan ammattitutkinto

Yleistä koulutuksesta

Hieronnan ammattitutkintokoulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet hierojan ammatin harjoittamiseen. Koulutuksessa paneudutaan eri-ikäisten asiakkaiden klassiseen hierontaan ja otteiden soveltamiseen eri lihasryhmiin ja kehon osiin.

Tavoitteena on kehittää hierojan asenteellista valmiutta toimia ammatissa siten, että hänellä on hoitoalalle sopiva asenne työhön sekä halu ja kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen

Hierojakoulutus antaa hierojalle perusvalmiudet myös oman yrityksen perustamiseen, mikä tapahtuu yritystoiminta-, markkinointi- ja ATK-tietouden kautta.

Hieronnan ammattitutkintoa voit opiskella ISLOlla päiväryhmässä tai joustavasti työn ohella monimuotokoulutuksessa tai Kaustisen toimipisteessä.

Hierojakoulutuksen suorittaminen antaa valmiudet osallistua hieronnan ammattitutkinnon näyttötilaisuuksiin ja sen jälkeen ammatinharjoittamiseen.

Opiskelemaan valituille lähetetään heinäkuussa henkilökohtainen kirje, mikä palautetaan ISLOlle opiskelupaikan vastaanottamisen vahvistamiseksi. Kirjeessä tarkemmat ohjeet.

Varasijalla oleva valitaan opiskelemaan, mikäli varsinaiseksi opiskelijaksi valittu ei ota opiskelupaikkaa vastaan. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjeitse.

Tutkinnon muodostuminen

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp). Tutkinnon valinnaiset osat on siten, että ne muodostavat tutkinnon ydinosaamisen yhdessä pakollisten tutkinnon osien kanssa.

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT | 100 OSP

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp, P

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp, P

VALINNAISET TUTKINNON OSAT | 50 OSP

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 25 osp

Ikääntyvän potilaan hieronta, 25 osp

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp


Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta | 25

osp

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti

Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä henkilökohtaistetun näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman. Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin.

Arviointi ja näytöt

Opiskelijaa arvioidaan kunkin opintojakson jälkeen näytöissä. Näytöt järjestetään luonnollisessa ympäristössä. Myös opetuksessa painotetaan opiskelijan kykyä muuntaa tietoa, taitoa ja valmiuksia eri tilanteisiin sopivaksi.
Hierojan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden.


Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot, OPH:n määräys, alk 1.10.2019, ladattava kokoversio)

(SORA - tutkinnot, OPH määräys, lyhennetty versio, avautuu uuteen välilehteen)

Hieronnan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 ja viimeisimmät muutokset 1.10.2019 alkaen (ns. SORA-lainsäädäntö).

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

1) ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimitakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutuksiin liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

2) tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutuksiin liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

3) toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen

4) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltuaaihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opinhtoihin kuuluvissa tehtävissä tai opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.
(Opetushallituksen määräys OPH-5-2018, Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, Valtioneuvoston asetus 673/20178, 20§)Koulutuksen kesto

Lähiopetuksen ajankohta on 23.8.2021- 3.6.2022
Koulutus alkaa 1.6.2021 itseopiskelulla. Koulutuksen kesto on 12 kk.


Hakeminen

Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 koulutukseen alkaa 1.1.2021 ja päättyy 2.8.2021. Koulutukseen hakeminen tapahtuu hakulomakkeella


Valinnat

Hieronnan ammattitutkintokoulutuksen valinnat tehdään hakupapereiden sekä haastattelun kautta. Haastatteluun kutsutaan kaikki hakijat ja koulutukseen on jatkuva haku, eli siihen voi hakea milloin vain.

Kesäkuukausien aikana hakeneet käsitellään mahdollisimman pian. Heinäkuun aikana tulleet hakemukset käsitellään elokuun alussa. Voit tulla valituksi koulutukseen myös syksyn aikana, jos koulutuspaikkoja on vapaana.


Jos et saanut opiskelupaikkaa syksyllä 2021 alkavaan koulutukseen, tarkista monimuotokoulutus. Tällöin opintoja voi suorittaa myös monimuotoisesti, mutta kontaktiopetus alkaa aina puolivuosittain. Tämä tarkoittaa anatomian ja fysiologian opintoja. Kysy lisää oppilaitoksesta tai täytä hakemus ja kerro tilanteestasi lisätieto- kohdassa.

Kustannukset

Koulutuksen hinta lukuvuotena 2021-2022 on 1200 euroa( hinta varmistuu myöhemmin)

Maksuvaihtoehdot ja alennukset lukuvuodelle 2021- 2022:

  • Koulutusmaksu 1200€ jaetaan kolmeen maksuerään, jotka suoritetaan koulutuksen aikana.

Tarjouksia ei voi yhdistää keskenään ja alennukset koskevat vain päiväryhmää. ISLOn koulutuksiin on mahdollisuus saada KELAn opintotukea tai aikuiskoulutusrahaa muiden ehtojen täyttyessä.


Oppisopimus

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen.


Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Timo Eklund, +358 50-367 9541,timo.eklund@islo.fi