VEAT.jpg

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Valmennuksen erikoisammattitutkintokoulutus (VEAT) käynnistyy Itä-Suomen Liikuntaopistossa tammikuussa 2019. Haku koulutukseen käynnissä nyt. Hakulomake tässä linkissä.

Valmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmennuksen johtajana, kehittää valmennuksen laatujärjestelmää sekä kehittää omaa johtamistaan ja johtamisosaamistaan. Tutkinnon suorittaneella on lisäksi ammattitaito toimia urheilijalähtöisesti valmennuksen asiantuntijana ja kehittää valmennustoimintaa valmennustietoa ja verkostoja hyödyntäen.

Kenelle?

Tutkinto soveltuu valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville henkilöille. Työskentely-ympäristönä voi olla esimerkiksi urheiluseura, lajiliitto, alueorganisaatio tai urheiluakatemia. Voit työskennellä esimerkiksi seurojen tai lajiliittojen urheilutoimenjohtajana tai valmennuspäällikkönä tai seuraorganisaation päävalmentajana. Koulutus antaa valmiuksia ja työkaluja valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä työskentelyyn. Tutkinnon suorittaja tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa.


Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon hyväksytty suorittaminen edellyttää kahden pakollisen (120 osp) ja yhden valinnaisen (60 osp) tutkinnon osan suorittamista. Tutkinnon suorittajan tulee valita hänelle soveltuva valinnainen tutkinnon osa, jonka hän pystyy työtehtävissään suorittamaan.

Tutkinnon osat ovat seuraavat:

Pakolliset tutkinnon osat

1. Valmennustoiminnan johtaminen (60 osp)
2. Urheilijakeskeinen valmentaminen (60 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

3. Urheilutoiminnan kehittäminen (60 osp)
4. Toimiminen valmennuksen kansainvälisessä ympäristössä (60 osp)
5. Valmennustoiminnan hallinnon kehittäminen (60 osp)

Voit lukea lisää VEAT-koulutuksen sisällöistä tutkinnon perusteista, jotka löytyvät täältä:
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4256340


Koulutuksen toteutus

Valmennuksen erikoisammattitutkintokoulutus toteutetaan vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähijaksoja Itä-Suomen Liikuntaopistolla Joensuussa, etäopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimista omaa työtehtävää toteuttaen. Lisäksi tehdään omaan työhön ja organisaation toimintaan liittyviä kehittämistehtäviä. Tutkinnon suorittaminen ja ammattitaidon osoittaminen edellyttää toimimista tutkinnonosan työtehtäväalueella.


Ajankohdat

Jakso

Jakson kesto

1

Tammikuu, 5 päivää

2

Helmikuu, 5 päivää

3

Maaliskuu, 4 päivää

4

Huhtikuu, 4 päivää

5

Toukokuu, 4 päivää (tutkinnon osa 3)

5

Toukokuu, 4 päivää(tutkinnon osa 4)

5

Toukokuu , 4 päivää(tutkinnon osa 5)

6

Kesäkuu, 5 päivää

7

Heinäkuu, 1-2 päivää

8

Elokuu, 5 päivää

9

Syyskuu, 3 päivää

10

Lokakuu, 3 päivää

11

Marraskuu, 5 päivää

12

Joulukuu, 3 päivää


Koulutuksen hinta:

Koulutuksen hinta määritetään myöhemmin.

Erityistä:

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. (lue vaatimukset tästä)

Hakulomakkeessa hakija vahvistaa, että on lukenut ja tutustunut terveydentilavaatimuksiin.

Tutkintokoulutukseen valitaan enintään 12 opiskelijaa. Lisäksi tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, mikäli hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa aikaisemmin hankittu osaaminen todetaan riittäväksi.


Lisätietoja:

VEAT-koulutuksen vastuuopettaja Iina Potaseff

puhelin 040-5642223

sähköposti iina.potaseff@islo.fi