web_ISLO_Valmennus_Rannikko__by_Jarno_Artika_5_of_6.jpg

Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Valmennuksen erikoisammattitutkino (VEAT): seuraava koulutus Itä-Suomen Liikuntaopistossa alkaa 3.8.2021.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena verkkokoulutuksena. Opiskelijat tulevat paikan päällä ISLO:lle vain ensimmäiselle lähijaksolle (3-4.8.21) ja valmistumisjuhlallisuuksiin (22.8.2022). Lähiopetusjaksot syyskuusta 2021 elokuuhun 2022 toteutetaan etäyhteysohjelmien kautta.

Haku koulutukseen käynnissä nyt! Hakulomake tästä linkistä.

Valmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia valmennuksen johtajana, kehittää valmennuksen laatujärjestelmää sekä kehittää omaa johtamistaan ja johtamisosaamistaan. Tutkinnon suorittaneella on lisäksi ammattitaito toimia urheilijalähtöisesti valmennuksen asiantuntijana ja kehittää valmennustoimintaa valmennustietoa ja verkostoja hyödyntäen.

Kenelle?

Tutkinto soveltuu valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville henkilöille. Työskentely-ympäristönä voi olla esimerkiksi urheiluseura, lajiliitto, alueorganisaatio tai urheiluakatemia. Voit työskennellä esimerkiksi seurojen tai lajiliittojen urheilutoimenjohtajana tai valmennuspäällikkönä tai seuraorganisaation päävalmentajana. Koulutus antaa valmiuksia ja työkaluja valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä työskentelyyn. Tutkinnon suorittaja tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa.


Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon hyväksytty suorittaminen edellyttää kahden pakollisen (120 osp) ja yhden valinnaisen (60 osp) tutkinnon osan suorittamista. Tutkinnon suorittajan tulee valita hänelle soveltuva valinnainen tutkinnon osa, jonka hän pystyy työtehtävissään suorittamaan.

Tutkinnon osat ovat seuraavat:

Pakolliset tutkinnon osat

1. Valmennustoiminnan johtaminen (60 osp)
2. Urheilijakeskeinen valmentaminen (60 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

3. Urheilutoiminnan kehittäminen (60 osp)
4. Toimiminen valmennuksen kansainvälisessä ympäristössä (60 osp)
5. Valmennustoiminnan hallinnon kehittäminen (60 osp)

Voit lukea lisää VEAT-koulutuksen sisällöistä tutkinnon perusteista, jotka löytyvät täältä:
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4256340

Koulutuksen toteutus

Valmennuksen erikoisammattitutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jonka sisältö ja opintojen kesto määräytyvät jokaisen henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Koulutukseen on jatkuva haku ja ensimmäiset opiskelijat aloittavat opintonsa tammikuussa 2019. Näyttötehtävien toteuttamisen voi aloittaa välittömästi henkilökohtaistamisprosessin päättyessä, jos ammattitaitovaatimukset täyttyvät. Pääsääntöisesti opinnot suoritetaan etäopiskeluna omaa työtä tehden. Kaikki näyttötehtävät toteutetaan suoraan oman työtehtävän ja organisaation kautta.

Opinnot voi aloittaa ja aikatauluttaa joustavasti omiin aikatauluihin sovittaen. Ota yhteyttä Iinaan (040-5642223),niin keskustellaan lisää.

Valmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittaminen ja ammattitaidon osoittaminen

Valmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittaminen ja ammattitaidon osoittaminen edellyttävät toimimista tutkinnonosan työtehtäväalueella, jotka ovat:

Tutkinnon osa 1. Valmennustoiminnan johtaminen:

Ammattitaidon osoittaminen edellyttää, että opiskelija toimii esimiesasemassa, johtaa valmennustiimiä tai verkostoa tai vastaa kehittämistehtävästä.

Tutkinnon osa 2. Urheilijakeskeinen valmentaminen:

Ammattitaidon osoittaminen edellyttää, että opiskelija toimii valmennuksen asiantuntijana yksilö- tai joukkuetasolla sekä toimii työssä, jossa mahdollistaa urheilijan tavoitteellisen kehittymisen urheilijan polulla.

Tutkinnon osa 3. Urheilutoiminnan kehittäminen:

Ammattitaidon osoittaminen edellyttää, että opiskelija toimii kansallisella tasolla tehtävissä, jotka mahdollistavat urheilutoiminnan kehittämisen.

Tutkinnon osa 4. Toimiminen valmennuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä:

Ammattitaidon osoittaminen edellyttää, että opiskelija toimii kansainvälisesti kilpailevan ja huippu-urheiluun tähtäävän urheilijan valmentajana.

Tutkinnon osa 5. Valmennustoiminnan hallinnon kehittäminen:

Ammattitaidon osoittaminen edellyttää, että opiskelijalla on vastuualueellaan urheiluorganisaation hallinnon kehittäminen.


Lisätietoja:

VEAT-koulutuksen vastuuopettaja Iina Potaseff

puhelin 040-5642223

sähköposti iina.potaseff@islo.fi