Koulutussarja”valmennustietoa ja kokemusta maailman huipulta” jatkuu!

Vie­rai­le­va­na kou­lut­ta­ja­na toi­mii kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu ja arvos­tet­tu ampu­ma­hiih­to­val­men­ta­ja Ana­to­li Kho­vant­sev. Hän on kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu ja arvos­tet­tu ampu­ma­hiih­to­val­men­ta­ja. Ana­to­lin val­men­net­ta­vat ovat voit­ta­neet lähes 30 Olym­pia- ja MM-mitalia.

Tilai­suus jär­jes­te­tään kak­sio­sai­se­na: luen­to + käy­tän­nön harjoitus

Kou­lu­tuk­set avat maksuttomia


OSA 1

  • Luen­to ampu­ma­hiih­don ja hiih­don kesä­har­joit­te­lu eri ikä­kausil­la
    • ISLOn luen­to­sa­lis­sa tie­de­puis­tol­la 25.5 klo 18–20:30
    • Voit osal­lis­tua luen­toon myös etänä 

OSA 2

  • Käy­tän­nön har­joi­tus Kon­tio­lah­den ampu­ma­hiih­tos­ta­dio­nil­la: hiih­don eri omi­nai­suuk­sien kesä­har­joit­te­lu käy­tän­nös­sä 28.5.2022 klo 10–13.
    • Ota mukaan lenk­kei­ly ja rullahiihtovarusteet!

Ajankohdat

Kes­ki­viik­ko 25.5.2022
klo 18 – 20.30

Lau­an­tai 28.5.2022
klo 10.00 – 13.00

Molem­pia kou­lu­tuk­sia tukee Poh­jois-Kar­ja­lan maakuntaliitto.

ILMOITTAUDU MUKAAN (viim. 23.5)


Ampumahiihdon ilmoittautumislomake (kevät22)

Nimi(Pakol­li­nen)
Valit­se alta tilai­suu­det, joi­hin osal­lis­tut (tilai­suus jär­jes­te­tään kak­sio­sai­se­na)(Pakol­li­nen)

Kat­so myös: