Ilmoittaudu frisbeegolfin yläkoululeirille

Lei­ri­vii­kot luku­vuo­si 2022–2022:

  • vko 40: 3.–7.10.2022
  • vko 50: 12.–16.12.2022
  • vko 7: 13–17.2.2023
  • vko 17: 24.–28.4.2023

Frisbeegolfin yäkoululeirin ilmoittautumislomake syksy 2022

Hakijan tiedot

Nimi(Pakol­li­nen)
Haki­jan osoi­te­tie­dot(Pakol­li­nen)

Lajitausta

Tulevaisuuden tavoitteet

“Ker­ro lyhyen aika­vä­lin tavoit­teis­ta­si lajin paris­sa. Mitä tavoit­te­let lajin paris­sa seu­raa­van 1–2 vuo­den aikana?”
“Ker­ro seu­raa­vak­si pit­kän aika­vä­lin tavoit­teis­ta­si lajin paris­sa. Mitä tavoit­te­let lajin paris­sa vii­den vuo­den päästä?”

Harjoittelu ja kilpaileminen

Huoltajan tiedot

Huol­ta­jan nimi(Pakol­li­nen)
Huol­ta­ja­ni on tie­toi­nen ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­seen hake­mi­ses­ta(Pakol­li­nen)

Koulun tiedot

Yleistä

Saa­ko nime­si jul­kais­ta lei­ri­tyk­sen jär­jes­tä­jien net­ti­si­vuil­la, sosi­aa­li­ses­sa medias­sa yms.(Pakol­li­nen)
Saa­ko kuva­si jul­kais­ta lei­ri­tyk­sen jär­jes­tä­jien net­ti­si­vuil­la, sosi­aa­li­ses­sa medias­sa yms.(Pakol­li­nen)

Kat­so myös: