Sinulle, joka

  • Haaveilet hierojan ammatista
  • Haluat laajentaa osaamistasi liikunta- ja hyvinvointialalla
  • Haluat oppia hyödyllisen ja käytännöllisen kädentaidon
  • Haluat mahdollisuuden opiskella työn tai urheilun rinnalla (monimuotokoulutus)

Hieronnan ammattitutkinto tarjoaa

  • Laadukkaan ja huolellisesti suunnitellun opintokokonaisuuden, jossa on laaja valikoima vapaasti valittavia tutkinnon osia (mm. liikunnanohjauskoulutus)
  • Monipuolisen yhteistyöverkoston mm. Joensuun Urheiluakatemian ja urheiluseurayhteistyön kautta
  • Ammattitaitoiset opettajat ja koulutuksen aivan Joensuulaisen liikunnan ytimessä

Tervetuloa opiskelemaan hierojaksi!

Hieronnan ammattitutkintokoulutus on 150 osaamispisteen laajuinen kokonaisuus, joka koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Koulutuksesta saat tiedolliset ja taidolliset valmiudet hierojan ammatin harjoittamiseen. ISLOn hierontakoulutuksessa opit asiakkaiden klassista hierontaa ja pääset soveltamaan hierontaotteiden käyttöä kehon eri osiin. Hieronnan ammattitutkintokoulutus on tutkintoon valmistavaa koulutusta, joka mahdollistaa valmistumisen jälkeen ammatinharjoittamisen muun muassa yritystoimintana. Tutkinnon osat rakentuvat pakollisista- ja valinnaisista tutkinnonosista. Tutkinnon osien kohdalla tarkastetaan mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen- eli opinnot suunnitellaan jokaisen opiskelijan osalta henkilökohtaisesti. Valmistava koulutus antaa valmiudet osallistua näyttötutkintotilaisuuksiin, jossa osaaminen osoitetaan.

Liikuntaopiston toimintaympäristö on Joensuun Tiedepuistolla Mehtimäen liikunta-alueen sydämessä ja hierontakoulutus tekee yhteistyötä Joensuun Urheiluakatemian, sekä alueen useiden urheiluseurojen kanssa. Koulutus antaa valmiudet myös urheiluhierontaan ja tutkinnon aikana on mahdollista suorittaa osa Urheiluhieroja-erikoisammattitutkinnosta.  

Hieronnan ammattitutkintoa voit opiskella ISLOlla päivätoteutuksena tai joustavasti työn ohella monimuotokoulutuksena. 

Päivätoteutus

Monimuotokoulutus

Päivätoteutus 

Lähiopetus alkaa 29.8.2022

Päivätoteutus sopii alanvaihtajille, uutta ammattia vanhan rinnalle hakeville, jatkokoulutukseksi jo rautaisille ammattilaisille tai ponnahduslaudaksi jatko-opintoihin. Koulutukseen sisältyy teoriaopetuksen lisäksi asiakastyötä ja käytännön harjoittelua ISLOn hieronnan oppimisympäristössä. 

Päivätoteutus on arkipäivien aikana tapahtuvaa opiskelua, sekä itseopiskelua lähiopetuksen lisäksi.

Opiskelu sisältää myös käytännön asiakastyötä loka-marraskuun taitteesta alkaen. ISLO takaa asiakastyötä opiskelijoille vähintään 250 tuntia asiakkaiden kanssa. 

Tutkinnon muodostuminen

Hieronnan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp). Tämän lisäksi opiskelija voi saa itse valita kaksi valinnaista tutkinnon osaa (50 osp). 

Tutkintoon voi sisällyttää osia myös ISLOn muista tutkinnoista, tai aiemmin suoritetusta perus- tai ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti. 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT  100 OSP  
Tuki ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen  70 OSP  
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen  30 OSP  
VALINNAISET TUTKINNON OSAT  50 OSP  
Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen  25 OSP  
Ikääntyvän potilaan hieronta  25 OSP  
Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä  25 OSP  
Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen  25 OSP  
MUUT TUTKINNON OSAT ESIMERKIKSI  
Urheilijan lihashuolto  45 OSP  
Yksilöllinen liikunnanohjaus (PT)  30 OSP  

Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman. Suunnitelmassa henkilökohtainen opintopolku räätälöidään opiskelijan kokonaisvaltaisen tilanteen mukaisesti.  

Arviointi ja näytöt

Opiskelijaa arvioidaan kunkin opintojakson jälkeen näytöissä. Näytöt järjestetään työympäristössä. 

Hieronnan ammattitutkinnon suorittaminen antaa nimikesuojatun koulutetun hierojan pätevyyden. 

Koulutuksen kesto ja koulutukseen haku 

Lähiopetus alkaa 29.8.2022 ja koulutus kestää opiskelijasta riippuen keskimäärin 9-12 kk.  

Koulutukseen on jatkuva haku. Voit hakea hieronnan ammattitutkintoon hakulomakkeella. Hieronnan ammattitutkintokoulutuksen valinnat tehdään hakulomakkeiden sekä haastattelun kautta.

Kustannukset

Koulutuksen hinta lukuvuotena 2022-2023 on 1200 euroa. Hinta sisältää kaikkien pakollisten ja valinnaisten hieronnan ammattitutkinnon osien opetuksen, ensiapukoulutuksen ja kaikki opiskeluun tarvittavat opintomateriaalit.   ISLOn ammattitutkintokoulutuksiin on mahdollisuus saada KELAn opintotukea tai aikuiskoulutusrahaa hakijan muiden ehtojen täyttyessä. 

Oppisopimus 

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen. 

Lisätiedot

Opiston toimisto: 050 408 4792 tai toimisto@islo.fi

Opintojen hinta:
1200€

Tutkinnon laajuus
150 osp, keskimääräinen kesto 9-12 kk

Tutkintonimike
Koulutettu hieroja

Lisätietoja
050-408 4792 (toimisto)

Monimuotokoulutus 

Monimuotokoulutus sopii työelämässä oleville, alanvaihtajille, uutta ammattia vanhan rinnalle hakeville, jatkokoulutukseksi jo rautaisille ammattilaisille tai ponnahduslaudaksi jatko-opintoihin. Opiskelua voi toteuttaa myös muiden opintojen ohessa. Koulutukseen sisältyy teoriaopetuksen lisäksi asiakastyötä ja käytännön harjoittelua ISLOn hieronnan oppimisympäristössä. 

Monimuotokoulutus on viikonloppuopiskelua lähijaksojen aikana sekä itseopiskelua lähijaksojen välissä. Lähijaksoja on 15 ja jaksot kestävät pääsääntöisesti 8 tuntia/päivä.   Yhteensä lähiopetusta on 360 tuntia. Lähiopetus sisältää myös käytännön asiakastyötä toukokuun lähijaksosta alkaen. ISLO takaa asiakastyötä opiskelijoille vähintään 60 tuntia asiakkaiden kanssa. 

Opetus monimuotokoulutuksessa järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin klo 12-20, lauantaisin klo 8-16 ja sunnuntaisin klo 8-16.

Lähijaksot

KevätlukukausiSyyslukukausi
14.1. – 16.1. 202226.8. – 28.8. 2022
28.1. – 30.1. 20229.9. – 11.9. 2022
18.2. – 20.2. 202223.9. – 25.9. 2022
4.3. – 6.3. 202214.10. – 16.10. 2022
25.3. – 27.3. 20224.11. – 6.11. 2022
22.4. – 24.4. 202218.11. – 20.11. 2022
20.5. – 22.5. 20222.12. – 4.12. 2022
17.6. – 19.6. 2022

Tutkinnon muodostaminen

Hieronnan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp). Tämän lisäksi opiskelija voi saa itse valita kaksi valinnaista tutkinnon osaa (50 osp). 

Tutkintoon voi sisällyttää osia myös ISLOn muista tutkinnoista, tai aiemmin suoritetusta perus- tai ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT100 OSP
Tuki ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen  70 OSP 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen  30 OSP 
VALINNAISET TUTKINNON OSAT50 OSP
Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen  25 OSP 
Ikääntyvän potilaan hieronta  25 OSP 
Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä  25 OSP 
Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen  25 OSP 
MUUT TUTKINNON OSAT ESIMERKIKSI
Urheilijan lihashuolto  45 OSP 
Yksilöllinen liikunnanohjaus (PT)  30 OSP 

Opintojen henkilökohtaistaminen 

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman. Suunnitelmassa henkilökohtainen opintopolku räätälöidään opiskelijan kokonaisvaltaisen tilanteen mukaisesti. 

Arviointi ja näytöt 

Opiskelijaa arvioidaan kunkin opintojakson jälkeen näytöissä. Näytöt järjestetään työympäristössä.  Hieronnan ammattitutkinnon suorittaminen antaa nimikesuojatun koulutetun hierojan pätevyyden. 

Koulutuksen kesto ja koulutukseen haku 

Koulutuksen keskimääräinen kesto on 9-12 kk, mutta jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) (ks. opintojen henkilökohtaistaminen).

Koulutukseen on jatkuva haku. Voit hakea hieronnan ammattitutkintoonhakulomakkeella. Hieronnan ammattitutkintokoulutuksen valinnat tehdään hakulomakkeiden sekä haastattelun kautta. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun.

Kustannukset

Koulutuksen hinta lukuvuotena 2022-2023 on 1200 euroa. Hinta sisältää kaikkien pakollisten ja valinnaisten hieronnan ammattitutkinnon osien opetuksen, ensiapukoulutuksen ja kaikki opiskeluun tarvittavat opintomateriaalit.   ISLOn ammattitutkintokoulutuksiin on mahdollisuus saada KELAn opintotukea tai aikuiskoulutusrahaa hakijan muiden ehtojen täyttyessä.  

Oppisopimus

Lähikoulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen. 

Majoitus 

ISLO tarjoaa opiskelijoille viikonloppujen ajaksi hostelmajoitusta:  
Vuodepaikka kahden hengen huoneessa 36 €/yö 
1 hengen huone (jaettu kylpyhuone) 50 €/yö  
Oma yksiö 60 €/yö  
Huonevaraukset: hostel@islo.fi puh. 050-408 4792

Lisätiedot

Opiston toimisto: 050 408 4792 tai toimisto@islo.fi

Opintojen hinta:
1200€

Tutkinnon laajuus
150 osp, keskimääräinen kesto n.9-12kk

Tutkintonimike
Koulutettu hieroja

Lisätietoja
050-408 4792 (toimisto)

Katso myös: