Sään­nöt kals­kah­ta­vat aina vähän pui­sil­ta asioil­ta, mut­ta fak­ta on se, että ilman nii­tä toi­min­ta on yleen­sä vähän niin ja näin. Onnis­tu­neen ylä­kou­lu­lei­ri­ko­ke­muk­sen takaa­mi­sek­si olem­me lis­tan­neet kaik­ki ylei­sim­mät epä­sel­vät asiat sään­tö­muo­toon, jot­ka löy­ty­vät täs­tä alta.


Kat­so myös: