• Monimuodolla ammattilaiseksi – opiskelija Tonin tarina

  Monimuodolla ammattilaiseksi – opiskelija Tonin tarina

  "Hierontaa opetetaan Suomessa paljon. Kouluja on eri painotteisia ja eri tyyppisiä. Minulle ISLO oli itsestäänselvä valinta. Tunsin koulun maineen vanhastaan ja uskalsin luottaa, että opetus on urheilupainotteista, laaja-alaista ja laadukasta. Koulu ei todellakaan pettänyt edes korkeita odotuksiani."

  Lue Tonin tarina kokonaisuudessaan sivun lopusta.

 • slide
 • slide

Hieronnan ammattitutkinto

Yleistä koulutuksesta

Hieronnan ammattitutkintokoulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet hierojan ammatin harjoittamiseen. Koulutuksessa paneudutaan eri-ikäisten asiakkaiden klassiseen hierontaan ja otteiden soveltamiseen eri lihasryhmiin ja kehon osiin.

Tavoitteena on kehittää hierojan asenteellista valmiutta toimia ammatissa siten, että hänellä on hoitoalalle sopiva asenne työhön sekä halu ja kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen

Hierojakoulutus antaa hierojalle perusvalmiudet myös oman yrityksen perustamiseen, mikä tapahtuu yritystoiminta-, markkinointi- ja ATK-tietouden kautta.

Hierojakoulutuksen suorittaminen antaa valmiudet osallistua hieronnan ammattitutkinnon näyttötilaisuuksiin ja sen jälkeen ammatinharjoittamiseen.

Opiskelemaan valituille lähetetään heinäkuussa henkilökohtainen kirje, mikä palautetaan ISLOlle opiskelupaikan vastaanottamisen vahvistamiseksi. Kirjeessä tarkemmat ohjeet.

Varasijalla oleva valitaan opiskelemaan, mikäli varsinaiseksi opiskelijaksi valittu ei ota opiskelupaikkaa vastaan. Tästä ilmoitetaan henkilökohtaisesti kirjeitse.

Tutkinnon muodostuminen

Hieronnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp). Tutkinnon valinnaiset osat on siten, että ne muodostavat tutkinnon ydinosaamisen yhdessä pakollisten tutkinnon osien kanssa.

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT | 100 OSP

Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp, P

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp, P

VALINNAISET TUTKINNON OSAT | 50 OSP

Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 25 osp

Ikääntyvän potilaan hieronta, 25 osp

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp


Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta | 25

osp

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti

Opintojen henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma sisältää henkilökohtaisen opetus- ja opiskelusuunnitelman sekä henkilökohtaistetun näyttötutkinnon suorittamissuunnitelman. Tutkinnon suorittamisen lähtökohtana on opiskelijan itseanalyysi suhteessa tutkintotavoitteisiin.

Arviointi ja näytöt

Opiskelijaa arvioidaan kunkin opintojakson jälkeen näytöissä. Näytöt järjestetään luonnollisessa ympäristössä. Myös opetuksessa painotetaan opiskelijan kykyä muuntaa tietoa, taitoa ja valmiuksia eri tilanteisiin sopivaksi.
Hierojan ammattitutkinnon suorittaminen antaa koulutetun hierojan pätevyyden.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

(SORA – tutkinnot OPH:n määräys, at 28/011/2015)

Hierojan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset ovat tulleet voimaan 1.1.2012 (ns. SORA-lainsäädäntö). Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: 1) sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä 2) päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Lisäksi SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.), jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.


Koulutuksen kesto

Lähiopetuksen ajankohta on 17.8.2020- 28.5.2021
Koulutus alkaa 1.6.2020 itseopiskelulla. Koulutuksen kesto on 12 kk.


Hakeminen

Hakuaika lukuvuoden 2020-2021 koulutukseen alkaa 7.1.2020 ja päättyy 2.8.2020. Koulutukseen hakeminen tapahtuu Itä-Suomen Liikuntaopiston hakulomakkeella https://www.islo.fi/fi/koulutus/hakeminen


Valinnat

Hieronnan ammattitutkintokoulutuksen valinnat tehdään hakupapereiden sekä haastattelun kautta. Haastatteluun kutsutaan kaikki hakijat ja koulutukseen on jatkuva haku, eli siihen voi hakea milloin vain.

Kesäkuukausien aikana hakeneet käsitellään mahdollisimman pian. Heinäkuun aikana tulleet hakemukset käsitellään elokuun alussa. Voit tulla valituksi koulutukseen myös syksyn aikana, jos koulutuspaikkoja on vapaana.


Jos et saanut opiskelupaikkaa syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen, tarkista monimuotokoulutus. Tällöin opintoja voi suorittaa myös monimuotoisesti, mutta kontaktiopetus alkaa aina puolivuosittain. Tämä tarkoittaa anatomian ja fysiologian opintoja. Kysy lisää oppilaitoksesta tai täytä hakemus ja kerro tilanteestasi lisätieto- kohdassa.

Kustannukset

Koulutuksen hinta lukuvuotena 2020-2021 on 1200 euroa.

Maksuvaihtoehdot ja alennukset lukuvuodelle 2020- 2021:

 • Koulutusmaksu 1200€ jaetaan kolmeen maksuerään, jotka suoritetaan koulutuksen aikana.
 • Houkuttele kaveri mukaan hakemaan hierojakoulutukseen! Molemmat saavat 400€ alennuksen koulutusmaksuista. (Tarjous edellyttää sen, että molemmat henkilöt tulevat valituiksi koulutukseen.)
 • Koulutuksen voit kustantaa myös ylimääräisellä työharjoittelulla. Kysy tästä lisää oppilaitoksesta.
 • Hierojaksi opiskelemaan hakeneille, opiskelijaksi valituille ja kesäkuun 2020 aikana opiskelupaikan vastaanottaneille 200€ alennus koulutusmaksusta.

Tarjouksia ei voi yhdistää keskenään ja alennukset koskevat vain päiväryhmää. ISLOn koulutuksiin on mahdollisuus saada KELAn opintotukea tai aikuiskoulutusrahaa muiden ehtojen täyttyessä.


Oppisopimus

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella. Opiskelijalla on oltava työpaikka oppisopimuksen ajaksi. Oppisopimus tehdään Itä-Suomen Liikuntaopiston kanssa. Oppisopimusopiskelijan kustannuksista sovitaan erikseen.


Lisätiedot

Opiston toimisto p. 050-408 4792, toimisto@islo.fi

Jaakko Haverinen, +358 50-501 3013, jaakko.haverinen@islo.fiMonimuodolla ammattilaiseksi - Opiskelijan tarina

toni_002.jpg


Olen hitaiden liikkeiden mies. Harkinta-aikani hierojan polulle kesti vaatimattomat kymmenen vuotta. Motivaattorini hieroja-opintoihin oli oma hierojani. Mielenkiintoiset keskustelut alasta, positiivinen asenne sekä ”opin kaivon” pohjattomuus alkoivat viehättämään lopulta niin, että en voinut vastustaa alan kutsua.

Hierontaa opetetaan Suomessa paljon. Kouluja on eri painotteisia ja eri tyyppisiä. Minulle ISLO oli itsestäänselvä valinta. Tunsin koulun maineen vanhastaan ja uskalsin luottaa, että opetus on urheilupainotteista, laaja-alaista ja laadukasta. Koulu ei todellakaan pettänyt edes korkeita odotuksiani.

Mitä monimuoto-opiskelu on?

Viimeinen sysäys hierojan tielle oli mahdollisuus opiskella monimuotoisesti. Työtilanteeni oli sellainen, että se jousti sopivasti koulun suhteen ja perhetilanne oli siinä vaiheessa, että pienet poissaolot eivät sopua rasita. Nämä ovat asioita, jotka jokaisen kannattaa varmistaa ennen koulun aloitusta.

Vaikka monimuoto-opiskelu vaatii vähän läsnäoloa koulussa, on se sitäkin vaativampaa omalla ajalla. Sekä teoria- että käytännön harjoittelu vaativat suuria opiskelumääriä. Ja ilman harjoittelua on opiskelussa eteneminen hankalaa. Opiskeluja leimaa vahvasti itsenäisyys, vastuullisuus ja omaehtoisuus. Opintomonisteiden tueksi kannattaa hankkia kirjallisuutta, minkä kautta näkemystä alasta voi monipuolistaa.

Monimuoto-opiskelu vaatii paljon myös opettajilta. Opiskelijoiden kanssa ollaan verrattain lyhyt aika ja noissa opetustuokioissa on pystyttävä siirtämään tieto eteenpäin. Käytännön taitojen lisäksi opettajien on pystyttävä motivoimaan opiskelijat treenaamaan omalla ajallaan ja joskus jopa potkittava omaehtoisia opintoja edistymään. Paras oppi, minkä me olemme saaneet, on ollut, että hieroja ei ole koskaan valmis. Pitkästä historiasta huolimatta ala kehittyy ja muuttuu.

Monimuoto-opiskelu on tehokasta ja koulutuksen tulokset kuulee ryhmän asiakkaiden kommenteista. Tyytyväinen asiakas on koulutuksen tuloksen puolueeton mittari. Kun hoito on tehokasta ja toimivaa, asiakas palaa pöydälle uudelleen. Hyvät opettajat tuottavat hyviä hierojia läsnäolopäivien määrästä riippumatta.

Opintojen laaja-alaisuus yllätti

Alunperin luulin hierojakoulutuksen olevan perusotteiden hallintaa ja soveltamista. Opiskeluissa minut yllätti se, kuinka laaja-alaisesti hierojat käyvät läpi ihmisen anatomiaa ja toimintaa. Yhtä yllättävää on ollut se, kuinka hierontatapahtuma on vain osa kokonaisvaltaista hoitoa. Hieronta on yksi pitkä hoitojakso, jossa liikutaan tutkimuksesta hieronnan kautta jatko-ohjaukseen.

Hieroja on hoitoalan käsityöläinen, jolla on käsissään työkalupakki. Ammattitaito tulee siitä, mitä työkaluja käytät ja miten taitojasi sovellat. Ihmisten hoitaminen on yhtä lailla fyysistä kuin psyykkistäkin. Asiakas kohdataan pöydällä yhtä lailla kehon kuin mielenkin puolelta. Parhaat hierojat hallitsevat ihmisen käsittelyn kokonaisuutena.

Loppusuora ammattilaiseksi

Nyt kun opinnot ovat viimeisiä näyttöjä vaille valmiit, alkaa valmistautuminen kohti ammattilaisuutta. Omaa ryhmää tulee ikävä. Vuodessa opiskelukavereiden kanssa on viikonloppujen aikana jaettu niin ilot kuin surut. Olemme hieno tiimi, joka tulee jatkossa palvelemaan asiakkaita ja vie myös ISLO:n lippua ylpeänä eteenpäin. Tulemme varmasti pitämään jatkossakin yhteyttä – emme opiskelijoina, vaan ammattilaisten verkostona.

Kiitos ”partapojat” Teemu ja Jaakko, kiitos ISLO ja ennen kaikkea – kiitos Ryhmä MoMu 2019.

Toni Jouhkimo, HAT MOMU 2019