Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Suunnistuksen yläkoululeiri

18/09/2023 @ 08:00 22/09/2023 @ 17:00

Itä-Suo­men Lii­kun­tao­pis­to (ISLO) jär­jes­tää yhdes­sä Kale­van Ras­tin ja Suo­men Suun­nis­tus­lii­ton kans­sa suun­nis­tuk­sen ylä­kou­lu­lei­ri­tys­tä Joen­suus­sa. Lei­re­jä jär­jes­te­tään yhteen­sä nel­jä kap­pa­let­ta vuo­den aika­na ja ne ovat kes­tol­taan vii­den vuo­ro­kau­den mit­tai­sia. Lei­rien val­men­nuk­ses­ta vas­taa­vat Kale­van Ras­tin kou­lu­te­tut val­men­ta­jat ja edus­tusur­hei­li­jat (esim. Mari­ka Tei­ni ja Mii­ka Kirmula).

Laji­har­joit­te­lu tapah­tuu Joen­suus­sa sekä lähia­lueil­la. Yleis­tai­to­har­joit­te­lu puo­les­taan Joen­suu Aree­nal­la. Lei­rioh­jel­mat jul­kais­taan hyvis­sä ajoin ennen lei­ri­viik­koa ja niis­tä tie­do­te­taan huol­ta­jia erik­seen säh­kö­pos­tit­se ennen lei­rien alkamista.

Ylä­kou­lu­lei­ri­tyk­sen sisältö:

  • Ammat­ti­mai­sen urhei­lun koke­mus sekä opis­ke­lun ja urhei­lun yhteensovittaminen
  • Kas­va Urhei­li­jak­si sisäl­tö­jen opiskelu
  • Har­joit­te­lua 2– 3 ker­taa päi­väs­sä ammat­ti­val­men­ta­jan johdolla.
Län­si­ka­tu 15
Joen­suu, 80110 Suo­mi
+ Google Map
050 408 4792
View Venue Website