web_kansimallit__ISLO_2015_by_Jarno_Artika_7_of_9.jpg

KOULUTUS

Koulutus on ISLO:n toiminnan kulmakivi ja koulutamme vuosittain liikunnan ammattilaisia neljän ammattitutkinnon sekä kahden ammattiin valmentavan/täydentävän koulutuksen voimin. Vuosittain ISLO:lla koulutetaan noin 80 opiskelijaa, sekä nuoria että aikuisia.


Oikeus opintotukeen

ISLO:n opiskelijalla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea.

web_ISLO_Valmennus_Rannikko__by_Jarno_Artika_3_of_6.jpg

VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Valmentajan ammattitutkinto on noin vuoden kestävä koulutus, joka sijoittuu yleiseurooppalaisessa viisiportaisessa valmennuskoulutus-järjestelmässä neljännelle tasolle. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon kuuluu etäopiskelua, kolmen tai neljän päivän lähiopetusjaksoja kuukausittain sekä työssäoppimista omassa työpaikassa.


LUE LISÄÄ


HIEROJAN AMMATTITUTKINTO

Hierojan ammattitutkintokoulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet hierojan ammatin harjoittamiseen sekä erityisvalmiudet urheilijoiden hierontaan. Koulutuksessa paneudutaan eri-ikäisten asiakkaiden klassiseen hierontaan ja otteiden soveltamiseen eri lihasryhmiin ja kehon osiin. Koulutus sisältää mobilisoivaa hierontaa ja poikittaishierontaa. Lisäksi tutustutaan eri urheilulajien erityispiirteisiin.


LUE LISÄÄ

web_hieronta__ISLO_2015_by_Jarno_Artika_2_of_3.jpg

web_ISLO_telinevoimistelu_by_Jarno_Artika_2_of_13.jpg

LIIKUNNAN JA VALMENNUKSEN AMMATTITUTKINTO, liikunnan osaamisala

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon voivat toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa, sosiaali- ja terveysalan yhteisöissä ja yrityksissä, eri järjestöjen palveluksessa sekä itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut voi saada myös valmiudet toimia personal trainerina.


LUE LISÄÄ


LIIKUNTAPAIKKA-ALAN AMMATTITUTKINTO

Liikuntapaikkojenhoitaja toimii monipuolisissa liikuntapaikkojen

hoitotehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja valvontatehtävissä. Jos olet kiinnostunut liikuntapaikkojen hoidosta tai tunnet tarvitsevasi lisäkoulutusta ja haluat ammattitaidostasi todistuksen, niin tule meille liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon koulutukseen.

Koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia itsenäisesti erilaisten ulko- ja sisäliikuntapaikkojen hoidon tehtävissä.


LUE LISÄÄ

web_ISLO_2015_by_Jarno_Artika_7_of_11.jpg

web_ISLO_tanssisali_by_Jarno_Artika_1_of_13.jpg

TANSSIN JA SOMATIIKAN KOULUTUS

Tanssin ja somatiikan koulutus on aikuisten ammatillista lisäkoulutusta ja se tuo esille somaattisia eli kehoa ja mieltä yhdistäviä tanssin ja liikkeen käytäntöjä ja menetelmiä, jotka soveltuvat ryhmänohjaukseen. Nämä menetelmät tarjoavat monia mahdollisuuksia sovellettuina yhteiskuntaan, työhön ja henkilökohtaiseen elämään. Tanssin ja somatiikan koulutuksessa korostuu kokemuksellinen oppiminen, somaattiset menetelmät, liike-eksploraatio ja improvisaatio, luova prosessi ja taide laajana kulttuurisena toimintana sekä itsetuntemus ja ryhmäprosessi.

Opetuskielenä on englanti.


LUE LISÄÄ


LIIKUNNANOHJAUSKOULUTUS

Koulutus on liikunta-alan osaamista täydentävää ja syventävää koulutusta. Se on suunnattu myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita liikunta-alasta, hyvinvoinnista ja terveydestä sekä henkilöille, joilla on halua kehittää itseään ohjaajana.

Liikunnanohjauskoulutuksessa opiskelija perehtyy liikunnanohjauksen eri mahdollisuuksiin, kunto- ja terveysliikuntaan, liikuntalajeihin sekä testaustoimintaan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusjaksojen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisiä tehtäviä sekä työssä oppimisjaksoja.

Puren mietteitä opiskelusta ISLOlla.


LUE LISÄÄ

web_ISLO_kuntosali_by_Jarno_Artika_1_of_13.jpg

LPEAT.jpg

LIIKUNTAPAIKKA-ALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO


LUE LISÄÄ


VALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO


LUE LISÄÄ

VEAT.jpg

WEB_ISLO_aulakoulu_by_Jarno_Artika_6_of_10.jpg

HAKEMINEN

Koulutustemme hakulomakkeisiin pääset tutustumaan tämän linkin takaa.


LUE LISÄÄ